De remediërende methode voor spelling en lezen  ♦  lerenlukt@zienindeklas.nl  ♦  030 243 7682

Leren Lukt, de dyslexiemethode

Informatie voor professionals

 

Leren Lukt is dé remediërende methode voor spelling en lezen. Dat wil zeggen dat de methode vooral geschikt is voor kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden. Leren Lukt wordt ingezet tijdens de (vergoede) dyslexiebehandelingen. In de methode wordt het eigenaarschap van het kind gestimuleerd en voortgang zichtbaar gemaakt. In de methode wordt gebruik gemaakt van diverse oplossingsgerichte technieken. Daarnaast is er aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden (hoe zit een kind in zijn vel, wordt de dyslexie geaccepteerd, etc.) van het kind.

 

Leren Lukt leert kinderen spellen door woorden te verklanken. Alle klanken van de Nederlandse taal zijn in groepen verdeeld. Deze groepen hebben een eigen naam, kleur én symbool. De methode heeft een duidelijke opbouw, van het leren kennen van de klanken naar het leren spellen van eenlettergrepige woorden tot het leren spellen van meerlettergrepige woorden, leenwoorden en de werkwoordspelling. Er zijn twaalf werkboeken van Leren Lukt beschikbaar met allerlei leuke, actieve opdrachten. De opdrachten hebben altijd een opbouw van passief naar actief en hebben een duidelijke uitleg.

 

Digitale hulpmiddelen
Leren Lukt wordt digitaal ondersteund door de online klankkaart op lerenlukt.nl en TaalExtra, een samenwerking tussen ZIEN in de Klas en Squla. Daarnaast is er een mogelijkheid om met het Online Dossier lerenlukt.nl (AVG-proof) te werken. Wil je meer informatie over het online dossier? Lees dan hier verder.

 

Licentietraining

Behandelaren die met Leren Lukt aan de slag gaan, volgen eerst een licentietraining. Dit is een training van anderhalve dag. De eerste dag leer je de basis van de methode en de werkzame aspecten. Na deze training volgt een terugkommiddag, welke geheel op maat is. 

 

Materialen

In Leren Lukt wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijke en motiverende materialen. Leren Lukt is opgebouwd rond een piratenthema. Storm de Schipper, TimTim, Kaatje Piraatje, Coco en Stijn Kapitein hebben allemaal hun eigen rol en komen veelvuldig terug in de opdrachten. Kinderen die met Leren Lukt werken, krijgen een stoere koffer waarin zij alle materialen kunnen bewaren. In deze koffer zitten:
- 11 Werkboeken
- Ouderhandleiding, 
- Woorden en Zinnen katern, 
- Spellenschat, 
- Puzzelstukjes, 
- Schatkaart, 
- Praatplaten, 
- Doelenpapegaai, 
- Schaalvraag en 
- Klankkaart 
- Spellingkompas 
- Spellingboei