De remediërende methode voor spelling en lezen  ♦  lerenlukt@zienindeklas.nl  ♦  030 243 7682

Leren Lukt in de Klas

 

Wat is Leren Lukt in de Klas?

Leren Lukt in de Klas is een spellingmethode voor kinderen met dyslexie en lees- en spellingproblemen. Leren Lukt in de Klas is ontwikkeld om in te zetten op ondersteuningsniveau 3, naast de reguliere spellingmethode die in de klas wordt gebruikt. Leren Lukt in de Klas sluit in de basis goed aan bij reguliere spellingmethoden.

 

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft een handreiking opgesteld waarin staat aan welke eisen de geboden hulp op ondersteuningsniveau 3 moet voldoen. In deze handreiking staat ook een lijst met geschikte remediërende methodes. Leren Lukt in de Klas is ook in deze lijst te vinden! Je kunt de handreiking hier downloaden.

 

Eigenaarschap en voortgang inzichtelijk maken

We vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces en duidelijk inzicht hebben in hun voortgang. Daarom wordt binnen Leren Lukt in de Klas veel gewerkt met schaalvragen en stellen leerlingen hun eigen doelen. Daarnaast krijgen alle leerlingen een Schatkaart, waarop beheerste regels mogen worden ingekleurd. Zo zien leerlingen precies wat al goed gaat en wat hen nog te wachten staat.

 

Opbouw

Er zit een duidelijke opbouw in de methode, die bestaat uit zes eilanden. De eilanden bestaan uit schiereilanden waarin de spellingregels aan bod komen. De eilanden lopen op in moeilijkheidsgraad en sluiten goed aan bij de leerlijnen van spelling. In Leren Lukt in de Klas komen alle regels aan bod, van klank-tekenkoppeling tot werkwoordspelling. De methode kan zowel individueel als in kleine groepen (maximaal vier leerlingen) worden ingezet. 

 

Koppeling met lezen
Aangezien het woordlezen ondersteunend werkt aan het spellen, is er een koppeling gemaakt met de DMT-Pravoo map. Daarnaast kunnen de woordlijsten van Leren Lukt in de Klas ingezet worden tijdens het woordlezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coöperatief leren met Leren Lukt in de Klas
Binnen Leren Lukt in de Klas kunnen de leerlingen veel zelfstandig of in groepjes aan het werk, in hun werkboeken of online (op TaalExtra of de online Klankkaart). In de werkboeken zijn coöperatieve opdrachten opgenomen. Naast de opdrachten in het werkboek, is er een Spellenschat waarin allerlei spellen staan die in te zetten zijn op het gebied van lezen en spelling. Al deze spellen zijn coöperatief te spelen.

 

Licentietraining

Leerkrachten die met Leren Lukt in de Klas aan de slag gaan, volgen eerst een licentietraining. In deze training leer je de basis van de methode, de werkzame aspecten en is er ruimte om samen na te denken over hoe de methode in te zetten is op ondersteuningsniveau 3. 

 

Kosten

De kosten van Leren Lukt in de Klas zijn op maat, aangezien het aantal leerkrachten en kinderen dat met Leren Lukt in de Klas gaat werken van invloed is op de prijs. Voor een globale prijsindicatie staan de prijzen hieronder vermeld:

 

Training (1 dagdeel à 3 uur): €450,- voor een school (tot 15 deelnemers)
Handleiding leerkracht: €205,70 per stuk
Leerlingenset per set van 5: €125,-
(Paspoort, Spellingkompas, Schatkaart en een mapje om het in te bewaren)
Werkboeken per set van 5: €25,-
Online Klankkaart: €100,- per jaar
 

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's
De overheid heeft al €244 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkel achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen bekostigen, komt daar nu nog €38 miljoen bij. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld te besteden (tot 31 augustus 2021). De subsidie hoeft niet alleen op ondersteunend personeel ingezet te worden, maar mag ook gebruikt worden voor de aanschaf van remediërende materialen! Zo kun je de subsidie gebruiken om met Leren Lukt in de Klas te gaan werken.