De remediërende methode voor spelling en lezen  ♦  lerenlukt@zienindeklas.nl  ♦  030 243 7682

Online Dossier Leren Lukt

 

Een goede samenwerking tussen leerling, ouders, leerkracht en behandelaar/begeleider heeft een positieve invloed op het effect van de behandeling of een begeleidingstraject. Om deze samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kan gebruik gemaakt worden van het Online Dossier lerenlukt.nl. Hierdoor blijven alle betrokkenen op de hoogte van het behandeltraject. 

 

Het Online Dossier Leren Lukt stimuleert behandelaren, leerkrachten en ouders goed en efficiënt met elkaar te communiceren. De behandelaar vult samen met de leerling het huiswerkblad van de behandeling in, op het Online Dossier. Ouders en leerkrachten kunnen dit via hun eigen login teruglezen. Daarnaast kunnen zij documenten inzien en vragen of opmerkingen plaatsen via de correspondentiepagina.

 

Het Online Dossier kan geheel naar wens worden ingericht: (jouwnaam).lerenlukt.nl, inclusief jouw eigen logo, gebruikers en inlogmogelijkheid.