De remediërende methode voor spelling en lezen  ♦  lerenlukt@zienindeklas.nl  ♦  030 243 7682

Leren Lukt in de dyslexiebehandeling

Informatie voor ouders

 

Leren Lukt wordt ingezet tijdens de (vergoede) dyslexiebehandelingen. Leren Lukt is een remediërende methode voor spelling en lezen. Dat wil zeggen dat de methode vooral geschikt is voor kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden. Met behulp van de methode wordt het eigenaarschap van het kind gestimuleerd en voortgang zichtbaar gemaakt. Tevens is er in de behandeling veel aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden van het kind (hoe zit een kind in zijn vel, wordt de dyslexie geaccepteerd, etc.), sterke kanten en specifieke ondersteuningsbehoeften. Daarnaast worden ouders aangemoedigd om bij de behandelingen aanwezig te zijn.  

 

Start van de behandeling

Het behandeltraject start met een startgesprek. Hierbij zijn de ouders, het kind, de leraar en/of de intern begeleider van het kind en de behandelaar aanwezig. In het startgesprek wordt samen het behandelcontract besproken. In het contract staan afspraken en ieders verantwoordelijkheden; deze zijn nodig het behandeltraject te laten slagen. Wanneer iedereen het eens is met de afspraken en verantwoordelijkheden, wordt het contract door iedereen ondertekend en kunnen de behandelingen starten. Ouders ontvangen een ouderhandleiding, waarin alle aspecten van de behandeling staan omschreven en alles nog eens rustig kan worden nagelezen.

 

Materialen

In de methode wordt gebruik gemaakt van mooie, aantrekkelijke en motiverende materialen. Leren Lukt heeft een piratenthema. Storm de Schipper, TimTim de papegaai, Kaatje Piraatje, Coco het aapje en Stijn Kapitein hebben allemaal hun eigen rol en helpen kinderen met het leren spellen. Kinderen ontvangen bij de start van de behandeling een Leren Lukt koffer, met daarin onder andere werkboeken, een Spellingkompas (een fotoboekje met steunkaarten voor alle spellingregels), Puzzelstukjes (om de klank-tekenkoppeling te oefenen) en de Spellenschat (een verzameling van coöperatieve spellen om leuk en intensief bezig te zijn met lezen en spelling).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online dossier LerenLukt.nl

Een goede samenwerking tussen leerling, ouders, leerkracht en dyslexiebehandelaar heeft een positieve invloed op het effect van de dyslexiebehandeling. Om deze samenwerking nog beter te laten verlopen, maken wij in onze behandelingen gebruik van het AVG-proof online dossier Leren Lukt. Hierdoor hopen we dat alle betrokken nog beter op de hoogte zijn. Per behandeling wordt bijgehouden wat er in de behandeling is gedaan, hoe dit gegaan is en wat het huiswerk is voor de komende week.

 

Verklanken

Leren Lukt leert kinderen spellen door woorden te verklanken. Alle klanken van de Nederlandse taal zijn in groepen verdeeld. Deze groepen hebben een eigen naam, kleur én symbool, welke staan weergegeven op de Klankkaart. Leren Lukt heeft een duidelijke opbouw; van het leren kennen van de klanken naar het leren spellen van eenlettergrepige woorden tot het leren spellen van meerlettergrepige woorden, leenwoorden en de werkwoordspelling. De methode bestaat uit zes eilanden die in moeilijkheidsgraad oplopen. De eilanden bestaan uit schiereilanden waarin de verschillende spellingregels één voor één aan bod komen, met voldoende aandacht voor herhaling van het reeds geleerde.  

 

Digitale hulpmiddelen

Leren Lukt wordt digitaal ondersteund door de Online Klankkaart op lerenlukt.nl. Op deze Online Klankkaart kunnen kinderen oefenen met het leren kennen van de klanken, kleuren en symbolen. Wanneer op een klank geklikt wordt, wordt deze uitgesproken. Met behulp van de Online Klankkaart kunnen bijvoorbeeld dictees worden gemaakt.

 

Op lerenlukt.nl zijn verschillende gratis downloads beschikbaar. Dit zijn materialen om het lezen en spellen aantrekkelijker te maken, zoals een leesdobbelsteen, leesbingo of klankenscrabble.

 

TaalExtra is een samenwerking tussen ZIEN in de Klas en Squla. Met TaalExtra kan online spelenderwijs worden geoefend met de spellingregels. In TaalExtra vind je onder andere uitlegfilmpjes, leuke oefeningen en dictees. Er kan via deze link een lidmaatschap worden afgesloten.